Despre noi

Aceasta este pagina oficiala a Departamentului de Învăţământ al Cultului Creştin Penticostal din România. Departamentul de Învăţământ este un departament de lucru care funcţionează în conformitate cu Statutul de Organizare al Cultului Creştin Penticostal.
Biserica Creştină Penticostală şi-a însuşit mandatul încredinţat de Domnul Isus Hristos, facerea de ucenici şi învăţătura: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mat. 28: 19, 20).
Au existat diverse forme de studiu biblic în vederea formării de lucrători, prin cursuri ocazionale, până în anul 1976, când, cu ajutorul lui Dumnezeu a luat fiinţă Seminarul Teologic Penticostal, transformat după 1989 în Institului Teologic Penticostal din Bucureşti.
În condiţiile create după revoluţia din decembrie 1989 au apărut solicitări şi oportunităţi noi. Departamentul de învăţământ a venit în întâmpinarea acestora, scopul său fiind să ofere o alternativă creştină sistemului a sistemului de educaţie, în care să primeze principiile şi morala creştine.
Aria de acţiune a Departamentului de Învăţământ este: învăţământul superior teologic, şcoli biblice şi seminarii teologice, liceele teologice penticostale, şcoli postliceale, grădiniţe şi şcoli de nivel primar şi gimnazial.

Departamentul îşi îndeplineşte slujirea în colaborare cu conducerea Cultului şi conducerile Comunităţilor Regionale, precum şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau Inspectoratele Şcolare Judeţene. În relaţia cu ministerul au fost nominalizate ca persoane de contact: Ioan Bădeliţă şi Cătană Gheorghe. Pentru o articulare mai bună în teritoriu, din comisia pentru învăţământul preuniversitar au fost nominalizaţi de către comunităţile regionale, responsabilii cu învăţământul din cadrul acestora:

  • Cătană Gheorghe – Arad
  • Jugaru Eugen – Braşov
  • Grămadă Constantin – Bucureşti
  • Nechifor Caleb – Cluj
  • Dumitraşcu Mihai – Constanţa
  • Pop Flaviu – Oltenia
  • Centea Iuliu – Oradea
  • Vanciu Vasile – Maramureş
  • Bădeliță Ioan – Suceava
  • Csontos Jozsef – Etnică maghiară