Despre noi

Aceasta este pagina oficiala a Departamentului de Învăţământ al Cultului Creştin Penticostal din România. Departamentul de Învăţământ este un departament de lucru care funcţionează în conformitate cu Statutul de Organizare al Cultului Creştin Penticostal.
Biserica Creştină Penticostală şi-a însuşit mandatul încredinţat de Domnul sus Cristos, facerea de ucenici şi învăţătura: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Mat. 28: 19, 20).
Au existat diverse forme de studiu biblic în vederea formării de lucrători, prin cursuri ocazionale, până în anul 1976, când, cu ajutorul lui Dumnezeu a luat fiinţă Seminarul Teologic Penticostal, transformat după 1989 în Institului Teologic Penticostal din Bucureşti.
În condiţiile create după revoluţia din decembrie 1989 au apărut solicitări şi oportunităţi noi. Departamentul de învăţământ a venit în întâmpinarea acestora, scopul său fiind să ofere o alternativă creştină sistemului a sistemului de educaţie, în care să primeze principiile şi morala creştine.
Aria de acţiune a Departamentului de Învăţământ este: învăţământul superior teologic, şcoli biblice şi seminarii teologice, liceele teologice penticostale, şcoli postliceale, grădiniţe şi şcoli de nivel primar şi gimnazial.
Prezentarea centralizată a unităţilor de învăţământ din Cultul Penticostal arată imaginea de ansamblu asupra diversităţii, numărului, formelor şi nivelelor acestora. Astfel, în Cultul Creştin Penticostal există:
– 2 unităţi de învăţământ superior cu 35 cadre didactice, 16 personal didactic auxiliar şi personal nedidactic, 272 studenţi.
– 30 seminarii şi scoli biblice cu 198 profesori, 2649 studenţi, 16848 absolvenţi.
– 9 licee penticostale, cu 227 profesori, 73 personal didactic auxiliar şi nedidactic, 167 clase cu 4337 elevi;
– 2 şcoli postliceale cu 23 de clase şi 734 elevi;
– 8 şcoli cu ciclul gimnazial;
– 8 şcoli cu ciclul primar;
– 40 grădiniţe cu 119 educatoare, 51 personal didactic auxiliar şi nedidactic, 1401 copii.
în total, în Cultul Creştin Penticostal sunt 99 unităţi de învăţământ cu 9.393 elevi/studenţi, peste 579 cadre didactice la care se adaugă câteva mii de elevi care studiază religia penticostală în şcolile publice.
Structura departamentului şi responsabilităţile sunt următoarele: pastor dr. Ioan Bădiliţă – Coordonatorul Departamentului de Învăţământ, prof. Cătană Gheorghe – secretar, pastor dr. Ioan Brie –responsabilul Comisiei pentru Învăţământul Superior, pastor dr. Liviu Apolzan – responsabilul Comisiei pentru Învăţământul Preuniversitar şi pastor Coroban Titus – responsabilul Comisiei pentru Seminarii şi Şcolile Biblice de pe lângă Comunităţile Regionale.
Departamentul îşi îndeplineşte slujirea în colaborare cu conducerea Cultului şi conducerile Comunităţilor Regionale, precum şi cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau Inspectoratele Şcolare Judeţene. În relaţia cu ministerul au fost nominalizate ca persoane de contact: Ioan Bădeliţă şi Cătană Gheorghe. Pentru o articulare mai bună în teritoriu, din comisia pentru învăţământul preuniversitar au fost nominalizaţi de către comunităţile regionale, responsabilii cu învăţământul din cadrul acestora: Cătană Gheorghe – Arad, Grămadă Constantin – Bucureşti, Mureşan Daniel – Braşov, Dumitraşcu Mihai – Constanţa, David Ionatan – Cluj, Bârle Vasile – Maramureş, Covacsic Călin – Oradea, Niţu Filip – Suceava şi Gane Gheorghe – Oltenia