Olimpiade și concursuri

OLIMPIADE

Religie – Alianta Evanghelica – 2018 (clasele VII-XII)
Religie liceele teologice baptiste și penticostale – 2018 (clasele IX-XII)

În perioada 12-15 aprilie 2018 a avut loc la Liceul Teologic Penticostal Emanuel București,  faza națională a Olimpiadei de Religie – Alianța Evanghelică. De data aceasta s-a asociat și concursul liceelor teologice baptiste și penticostale,discipline teologice de specialitate, cu statut de olimpiadă. Acest concurs de excelență a avut trei secțiuni și a fost organizat  conform Calendarului Olimpiadelor Naționale Școlare organizate în anul școlar 2017-2018, stabilit de MEN, prin  Ordinul nr. 3076/17.01.2018, anexa 2.

Participanții și rezultatele lor le găsiți în tabelele atașate. Prin pregătirea lor și prin participarea la concurs  toți elevii au avut de câștigat. Gradul de dificultate al probelor precum și evaluarea a fost ridicat, având în vedere nivelul competiției. Într-o prezentare sumară putem da cifre: 76 concurenti la olimpiada de religie, 24 participanți la secțiunea DTS penticostal, 28 participanți la secțiunea DTS baptist, 18 profesori însoțitori, 19 membrii ai comisiei, în total 165 persoane la care se adaugă voluntari (profesori din școala organizatoare, elevi, părinți etc.)

Reușita Olimpiadei din acest an se datorează Domnului, care a purtat de grijă de toate cele necesare, a păzit grupurile de elevi olimpici și profesori în călătorie.

Suntem mulțumitori fratelui Președinte al Cultului Creștin Penticostal, pastor Moise Ardelean, care încă de la prima ediție, cea din anul 2005, a fost alături de noi, încurajând participanții și susținând finanaciar fiecare ediție, inclusiv cea din anul acesta. Pastorul Ioan Bădeliță – coordonatorul Departamentului de Învățământ al cultului ,care, deși nu a participat efectiv la lucrările olimpiadei, a fost, ca întodeauna alături de noi, având o contribuție deosebită în organizare și desfășurare.

Mulțumim celorlalte culte din Alianța Evanghelică, Ministerului Educației Naționale, domnului inspector de specialitate din MEN – conf. univ. dr. Vasile Timiș, care a avut rolul determinant în dobândirea statutului de olimpiadă a concursului disciplinelor teologice.

Mulțumim domnului lect. univ. dr. Ciprian Bălăban – președintele olimpiadei, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, domnului inspector de specialitate Gheorghe Dogaru, domnului inspector școlar de specialitate Vasile Bogus – președintele executiv al olimpiadei precum și celor doi președinți onorifici, Gheorghe Cătană – Cultul Penticostal și Daniel Bărnuț – Cultul Baptist. Aprecieri deosebite avem pentru Comisia Centrală, care a dat dovadă de profesionalism în acele zile fierbinți, atât la propunerea de subiecte cât și la evaluarea lucrărilor.

Organizatorul local al Olimpiadei, Liceul Teologic Penticostal Emanuel  București, a fost la înăltime, oferind cadrul propice pentru ca toți participanții să ne simțim excelent. Mulțumim directorului Gheorghe Luca Ciprian – secretarul Comisiei Centrale și întregii sale echipe. Lor li s-au asociat bisericile penticostale din București precum și numeroși sponsori.

Fie binecuvântați toți elevii participanți, profesorii îndrumători, profesorii însoțitori, părinții și școlile din care provin.