Legislație

 1. Legi
  1. Legea Învăţământului
  2. Legea 153/2015
  3. Legea 220/2015
  4. Statutul Personalului Didactic
  5. Legea Cultelor
 2. Metodologii
  1. Metodologia de acordare a Avizului Cultului pentru profesorii de religie penticostală
  2. Metodologia de acordare a Avizului Cultului pentru profesorii care predau la Liceele Teologice Penticostale
  3. Metodologia de acordare a Avizului Cultului pentru manualele de religie – Cultul penticostal
  4. Metodologia de acordare a Avizului pentru directorii si directorii adjuncti – Licee Teologice Penticostale
  5. Metodologia de admitere în Liceele Teologice Penticostale
  6. Metodologia privind predarea religiei – 2015
  7. Metodologia înscrierii în învățământul primar
  8. Calendarul înscrierii în învățământul primar
 3. Statutul Cultului Creştin Penticostal din România
 4. Regulamente
  1. ROFUIP 2020
  2. Regulament cadru 2016
  3. Regulamentul Departamenului de Învățământ al Cultului Creștin Penticostal
 5. Protocol