Lecţii Powerpoint – Noul Testament – Clasa a X-a – Licee Teologice Penticostale

1. Perioada Intertestamentara

2. Evanghelii

3. Matei

4. Marcu

5. Luca

6. Ioan

7.1. Faptele Apostolilor 1

7.2. Faptele Apostolilor 2

7.3. Faptele Apostolilor 3

7.4. Faptele Apostolilor 4

7.5. Faptele Apostolilor 5

7.6. Faptele Apostolilor 6 – Predici

7.7. Faptele Apostolilor 7

7.8. Faptele Apostolilor 8 – Viata lui Pavel

8. Epistolele Pauline

9.1. Romani 1

9.2. Romani 2 – Roma

10.1. 1 Corinteni

10.2. 2 Corinteni